Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa - Edycja 2021 - Nowy termi...

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa - Edycja 2021 - Nowy termin 30.09.2021

Utworzono: 19-02-2021

        4 lata minęły jak zawsze błyskawicznie :-)  od wejścia w życie Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. i tak w tym roku 2021 do końca września przypada ustawowy termin na wykonanie ponownych audytów energetycznych , weryfikacja przewidzianych poczynionych działań z audytów z roku 2017 , ponowne przeprowadzenie audytu , nowy podział zużycia energii , propozycje dalszych działań poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa i ponowne przekazanie zawiadomienia do URE o przeprowadzeniu audytu i wskazanych potencjalnych oszczędności energii finalnej i planowanych przedsięwzięć i okresu uzyskiwania oszczędności, poniżej przedstawiamy zestawienie informacji obowiązują takie same jak przy audytach z roku 2017

 

Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw

Według

Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

skrót najważniejszych informacji dla Przedsiębiorstw

  1. Termin wejścia w życie Ustawy :   1 pażdziernik 2016
  2. Zakres i obowiązki dla przedsiębiorcy : Sporządzenie raz na 4 lata i przedstawienie wyników do Prezesa URE , przy czym pierwszy audyt energetyczny ma być wykonany w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Ustawy o efektywności energetycznej
  3. Kogo dotyczy w/w obowiązek : duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie gospodarczej tj. który w conajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych : 1) - zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów , wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczających równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły w złotych 43 milionów euro - informacja z informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 poniżej link źródłowy do informacji https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6692,Informacja-nr-462016.html
  4. Zakres wymaganego audytu : audyt energetyczny przedsiębiorstw jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywnośći energetycznej oraz dostarczanie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii .
  5. Oferowany przez nas audyt spełnia w pełni wymogi wymaganego audytu. Ustawodawca nie narzuca obowiązkowego wzoru audytu.
  6. Cena i czas wykonania audytu : zależy od bardzo wielu czynników głównie wielkości przedsiębiorstwa i zakresu prac , zapraszamy do kontaktu w celu wyceny szczegółowej.
  7. Sankcje za brak dopełnienia obowiązku : to min Prezes URE wymierza w drodze decyzji karę pieniężna za brak przerowadzenia audytu i może ona być nie wyższa niż 5 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

Poniżej do pobrania wyciąg najważniejszych artykułów z Ustawy dotyczący opracowywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

 

 

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa - Edycja 2021 - Nowy termin 30.09.2021