Background Image

Termowizja - kontrola osadzenia okien i drzwi - szczelność bud...

Termowizja - kontrola osadzenia okien i drzwi - szczelność budynku

Utworzono: 30-01-2014

Prezentujemy na zdjęciach element badania kamerą termowizyjną jako kontroli wykonanych prac: kontrola osadzonych okien, zdjęcia przedstawiają badanie osadzonych okien , badanie zostało przeprowadzone na wniosek inwestora w celu sprawdzenia w okresie gwarancyjnym wykonawcy robót.

Zauważone przez klienta nawietrzanie powietrza od wewnątrz , a potwierdzone badaniem i wykonaniem stosownego raportu, nawiew zimnego powietrza przez nieszczelny styk okna z parapetem zewnętrznym powoduje wyziębianie pomieszczenia i straty na ogrzewaniu.