Cena badań termowizyjnych

Cena badań termowizyjnych

Przedstawione w tabeli ceny są cenami orientacyjnymi podane w zakresach cenowych - ostateczną cene ustalamy zawsze po rozpoznaniu nieruchomości i wielkości , zakresu prac

 Rodzaj nieruchomości

 Cena brutto zł badania termowizyjnego

 Cena brutto zł opracowania raportu z badania + wersja el. na cd.

 Cena brutto zł za komplet : badanie + raport i  wersja el. na cd.

 Mieszkanie/ Lokal

 100-200

 100-200

 150-250

 Domy jednorodzinne

 200-400

 100-200

 250-500

 Budynki wielorodzinne

 od 500

 od 200

 od 600

 Budynki użyteczność publicznej

 od 500

 od 200

 od 600

 Inne budynki

 od 500

 od 200

 od 600

 Instalacje c.o. / elektryczne

 od 100

 od 100

 od 150

 Dorażne inspekcje

 100 zł /godzinę badania

 100

 ilość godzin + 100