Co jest potrzebne do wykonania certyfikatu

Co jest potrzebne do wykonania certyfikatu

Co jest potrzebne do wykonania certyfikatu - świadectwa

  • dokumentacja budowlana nieruchomości, 
  • dokumentacja fotograficzna obiektu 
  • informacje o zmianach jakie zaszły w trakcie eksploatacji obiektu ( termomodernizacja itp.) w stosunku do pierwotnego projektu nieruchomości,
  • dane dotyczące zainstalowanego kotła instalacji centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • dane dotyczące wbudowanych materiałów np. okna, dzwi, ocieplenie, instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji, ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji itp. mające znaczenie z punktu widzenia danych do obliczeń zdjęcia budynku,
  • inne niezbednę dane do inwentaryzacji budowlanej ustalane z  inwestorem.
Dla domów, budynków, cześci budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową istniejących przeznaczonych na sprzedaż, wynajem przy braku aktualnej dokumentacji tworzymy potrzebną dokumentacje do potrzeb realizacji certyfikatu