Kiedy będzie potrzebny certyfikat?

Kiedy będzie potrzebny certyfikat?

Kiedy będzie potrzebny certyfikat?

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku reguluje rozdział 2 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. Dz. 2014 poz. 1210.

Włąściciel lub zarządca budynku zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży
  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa
  • wynajmowanego 
  • dla budynków administracji publicznej powyżej 250 m2