IKC - na liście rekomendowanych audytorów - Zrzeszenia Audytor...

IKC - na liście rekomendowanych audytorów - Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Utworzono: 27-04-2019

Informujemy , że po weryfikacji przesłanych dokumentów z przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstw i wykonanych badań termowizyjnych obiektów oraz spełnieniu warunków formalnych zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych wpisał Audytora IKC Przemysław Witek na listę rekomendowanych audytorów energetycznych w specjalności audyty energetyczne przedsiębiorstw i badania termowizyjne

poniżej link do listy rekomendowanych audytorów

https://zae.org.pl/lista-audytorow/

 

IKC - na liście rekomendowanych audytorów - Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
IKC - na liście rekomendowanych audytorów - Zrzeszenia Audytorów Energetycznych