Background Image
Background Image

Świadectwa Energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej

potocznie nazywane certyfikatem energetycznym, to obowiązkowy dokument wynikający z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynku wdrażającej postanowienia Dyrektywy Unii Europejskiej  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ( Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010 ) 

Dokument ten określa wielkość zapotrzebowania niezbędnej energii w celu zaspokojenia różnych potrzeb budynku w tym: ogrzewanie, wentylacja, chłodzenia, przygotowanie ciepłej wody i oświetlenie wbudowane. Dla różnych budynków sporządzane są różne świadectwa.

Kiedy jest potrzebne świadectwo energetyczne?

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku reguluje rozdział 2 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. Dz. 2014 poz. 1210.

Właściciel lub zarządca budynku zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży
 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa
 • wynajmowanego 
 • dla budynków administracji publicznej powyżej 250 m2

Dla czego to właśnie u nas warto zamówić świadectwo energetyczne?

 • mamy odpowiednią wiedzę i przygotowanie : wykształcenie budowlane inżynierskie, podyplomowe studia z zakresu charakterystyki energetycznej i audytu budynków
 • działamy od pierwszego dnia wymogu stosowania świadectw energetycznych, tj. od 1 stycznia 2009 roku
 • mamy doświadczenie : sporządziliśmy już kilkaset świadectw pozytywnie zweryfikowanych przez Nadzory Budowlane w całym kraju
 • sporządzamy świadectwa zarówno dla dużych firm : min. Park Wiatraki - Centrum Handlowe w Bolesławicach k/Słupska, Rozbudowa Plast Box SA w Słupsku, Apartamentowiec Rezydencja Park w Mielnie,  Urzędów : Komples Sportowo-Rekreacyjny w Kwidzynie, Wymiaru Sprawiedliwości : Sąd Okręgowy w Słupsku - 2 budynki oraz dla inwestorów indywidualnych domy jednorodzinne w całym kraju, więcej realizacji w zakładce - REFERENCJE
 • dla nas najważniejszy jest klient i jego potrzeba , świadectwa energetyczne sporządzamy szybko, fachowo, terminowo i w bardzo atrakcyjnej cenie
   

Ile kosztuje opracowanie świadectwa energetycznego?

Podane w tabeli ceny netto + 23 % VAT mają charakter orientacyjny - ostateczną cenę ustalamy zawsze po rozpoznaniu nieruchomości  i przesłanego zapytania

 Rodzaj nieruchomości

 Cena netto zł. opracowania  + 23 % VAT

 Mieszkania
 350-600
 Domy jednorodzinne
 350-600
 Budynki wielorodzinne
 od 1000
 Budynki użyteczności publicznej
 od 1200
 Inne budynki
 wycena indywidualna

 

DOKŁADNA OFERTA NA TEL. 502-548-858 , e-mail - formularz kontaktowy

ZLEĆ NAM OPRACOWANIE ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO I SPRAWDŹ DLA SIEBIE OFERTĘ BADANIA BUDYNKU KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ