Background Image

Kosztorysy budowlane

Kosztorysy budowlane

W zakresie kosztorysowania oferujemy następujący zakres usług:

 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich 
 • Sporządzanie kosztorysów ofertowych
 • Sporządzanie kosztorysów powykonawczych
 • Opracowywanie wstępnych analiz kosztowych
 • Opracowywanie kosztorysów wariantowych
 • Opracowywanie przedmiarów robót, zestawień materiałów itp.
 • Aktualizacje kosztorysów
 • Nasze kosztorysy i opracowania wykonujemy zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej 
 • Dokładne informacje o możliwości wykonania kosztorysu przedstawiamy po analizie zapytania 

Dlaczego to właśnie u nas warto zamówić kosztorys budowlany?

 • mamy odpowiednią wiedzę i przygotowanie  : wykształcenie budowlane inżynierskie specjalność konstrukcje budowlane  i inżynierskie, doświadczenie zarówno w pracy w sektorze prywatnym i publicznym
 • specjalizujemy się w kosztorysach branży architektonicznej i konstrukcji nie sporządzamy kosztorysów w innych branżach instalacyjnych
 • sporządziliśmy wiele kosztorysów dla różnych inwestorów : instytucjonalnych, instytucji publicznych i inwestorów indywidualnych w całym kraju oraz zagranicą min. Zespoły budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS Koszalin, SM Dom nad Słupią w Słupsku, Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Fiskars , Budowa Bydynku Magazynowo-Produkcyjnego RAMM, Remonty i adaptacje budynków Poczty Polskiej SA, Sala szkoleniowa Wodociągi Słupsku , więcej realizacji w zakładce REFERENCJE
 • kosztorysy sporządzamy w programach NORMA EXPERT,PRO, FORTE

Jakie mamy ceny usług kosztorysowania?

Na cenę opracowania kosztorysu składa się wiele czynników i nie możemy przedstawić konkretnego cennika , wpływ na cenę ma : zakres i wielkość opracowania, czy jest dokumentacja na podstawie, której wykonamy kosztorys, czy trzeba dokonać obmiarów w budynku, czas realizacji, ilości pozycji w przypadku kosztorysów ofertowych.
 
Do ceny podchodzimy indywidulanie i wyceniamy na podstawie zapytania ofertowego tel. 502-548-858, e-mail - formularz kontaktowy
 
Kosztorysy budowlane
Kosztorysy budowlane
Kosztorysy budowlane
Kosztorysy budowlane