Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw / Budynków

Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw

 

Według

Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

skrót najważniejszych informacji dla Przedsiębiorstw

 1. Termin wejścia w życie Ustawy :   1 pażdziernik 2016
 2. Zakres i obowiązki dla przedsiębiorcy : Sporządzenie raz na 4 lata i przedstawienie wyników do Prezesa URE , przy czym pierwszy audyt energetyczny ma być wykonany w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Ustawy o efektywności energetycznej
 3. Kogo dotyczy w/w obowiązek : duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie gospodarczej tj. zatrudniających 250 lub więcej osób , mających sumę bilansową równą lub większą od 43 mln euro jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015 lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln euro jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015
 4. Zakres wymaganego audytu : audyt energetyczy przedsiębiorstw jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywnośći energetycznej oraz dostarczanie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii .
 5. Oferowany przez nas audyt jest wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247 spełnia w pełni wymogi wymaganego audytu. Ustawodawca nie narzuca obowiązkowego wzoru audytu.
 6. Cena i czas wykonania audytu : zależy od bardzo wielu czynników głównie wielkości przedsiębiorstwa i zakresu prac , zapraszamy do kontaktu w celu wyceny szczegółowej.
 7. Sakcje za brak dopełnienia obowiązku : to min Prezes URE wymierza w drodze decyzji karę pieniężna za brak przerowadzenia audytu i może ona być nie wyższa niż 5 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

 

Audyty Energetyczne i Remontowe

Audyt energetyczny i remontowy - co to jest , kiedy potrzebne ?

 
Audyt energetyczny - jest to opracowanie określające parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskzaniem rozwiązania optymalnego dla inwestora z punktu widzenia kosztów realizacji , oszczędności i stopy zwrotów poniesionych kosztów na realizacje przedsięwzięcia termodernizacyjnego.
 
Audyt remontowy - jest to opracowanie określające parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.
 
Audyt energetyczny i remontowy jest nam niezbędny w przypadku gdy chemy ubiegać się o dofinasowanie naszego przedsięwzięcia ze środków Funduszu Remontów i Termomodernizacji , oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Korzyści dla inwestora ? 

W zależności od uzyskanych wyników i sporządzonego audytu  możemy otrzymać premie pieniężną stanowiącą :
 • źródło spłaty do 20 % wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na to przedsięwzięcie lub
 • 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia lub
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego
 • inne dużo większe dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach prowadzonych projektów - naborów

Dlaczego to właśnie u nas warto zamówić audyt budynku ?

 • mamy odpowiednią wiedzę i przygotowanie : wykształcenie inżynierskie budowlane oraz podyplomowe studia z zakresu charakterystyki energetycznej i audytu budynku
 • mamy doświadczenie: sporządziliśmy audyty min. Budynek przychodni NZOZ w Białogardzie , Oddział ZUS w Miastku, Budynek Smołdzińskiego Parku Narodowego, więcej w zakładce REFERENCJE
 • przy zamówieniu audytu budynku będziesz miał prawo do przeprowadzenia badania budynku kamerą termowizyjną w atrakcyjnej cenie co dodatkowo potwierdzi zasadność i trafność podjętych działań termomodernizacyjnych zalety termowizji w zakładce TERMOWIZJA

Ile kosztuje opracowanie audytu energetycznego , remontowego ?

 
Podane w tabeli ceny mają charakter orientacyjny - ostateczną cene ustalamy zawsze po rozpoznaniu nieruchomości
Czynniki wpływające na cene to : stan posiadanej dokumentacji obiektu, lokalizacja obiektu, zakres opracowania itp.
 

 Rodzaj nieruchomości

 Cena brutto zł. opracowania  

 Domy jednorodzinne

 1200-2500

 Budynki wielorodzinne

 od 2000

 Budynki użyteczności publicznej

 od 2500

 Inne budynki

 ustalane indywidualnie

 Analizy doboru izolacji, itp.

 ustalane indywidualnie

 
 
Ostateczną cenę opracowania podajemy w oparciu o zapytanie ofertowe złożone poprzez formularz kontaktowy
tel. 502-548-858
 
Poniżej do pobrania wyciąg najważniejszych artykułów z Ustawy dotyczący opracowywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa