Background Image

Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw

Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw

Według

Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

skrót najważniejszych informacji dla Przedsiębiorstw

  1. Termin wejścia w życie Ustawy :   1 pażdziernik 2016
  2. Zakres i obowiązki dla przedsiębiorcy : Sporządzenie raz na 4 lata i przedstawienie wyników do Prezesa URE , przy czym pierwszy audyt energetyczny ma być wykonany w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Ustawy o efektywności energetycznej
  3. Kogo dotyczy w/w obowiązek : duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie gospodarczej tj. zatrudniających 250 lub więcej osób , mających sumę bilansową równą lub większą od 43 mln euro jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015 lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln euro jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015
  4. Zakres wymaganego audytu : audyt energetyczy przedsiębiorstw jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywnośći energetycznej oraz dostarczanie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii .
  5. Oferowany przez nas audyt jest wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247 spełnia w pełni wymogi wymaganego audytu. Ustawodawca nie narzuca obowiązkowego wzoru audytu.
  6. Cena i czas wykonania audytu : zależy od bardzo wielu czynników głównie wielkości przedsiębiorstwa i zakresu prac , zapraszamy do kontaktu w celu wyceny szczegółowej.
  7. Sakcje za brak dopełnienia obowiązku : to min Prezes URE wymierza w drodze decyzji karę pieniężna za brak przerowadzenia audytu i może ona być nie wyższa niż 5 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

Poniżej do pobrania wyciąg najważniejszych artykułów z Ustawy dotyczący opracowywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw
Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw
Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw
Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw