Audyty Energetyczne Budynków

Audyty Energetyczne Budynków

Audyty Energetyczne i Remontowe

Audyt energetyczny i remontowy - co to jest , kiedy potrzebne?

Audyt energetyczny - jest to opracowanie określające parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskzaniem rozwiązania optymalnego dla inwestora z punktu widzenia kosztów realizacji , oszczędności i stopy zwrotów poniesionych kosztów na realizacje przedsięwzięcia termodernizacyjnego.

Audyt remontowy - jest to opracowanie określające parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny i remontowy jest nam niezbędny w przypadku gdy chcemy ubiegać się o dofinansowanie naszego przedsięwzięcia ze środków Funduszu Remontów i Termomodernizacji , oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Korzyści dla inwestora?

W zależności od uzyskanych wyników i sporządzonego audytu  możemy otrzymać premie pieniężną stanowiącą :

  • źródło spłaty do 20 % wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na to przedsięwzięcie lub
  • 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia lub
  • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego
  • inne dużo większe dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach prowadzonych projektów - naborów

Dlaczego to właśnie u nas warto zamówić audyt budynku?

  • mamy odpowiednią wiedzę i przygotowanie : wykształcenie inżynierskie budowlane oraz podyplomowe studia z zakresu charakterystyki energetycznej i audytu budynku
  • mamy doświadczenie: sporządziliśmy audyty min. Budynek przychodni NZOZ w Białogardzie , Oddział ZUS w Miastku, Budynek Smołdzińskiego Parku Narodowego, więcej w zakładce REFERENCJE
  • przy zamówieniu audytu budynku będziesz miał prawo do przeprowadzenia badania budynku kamerą termowizyjną w atrakcyjnej cenie co dodatkowo potwierdzi zasadność i trafność podjętych działań termomodernizacyjnych zalety termowizji w zakładce TERMOWIZJA

Ile kosztuje opracowanie audytu energetycznego, remontowego?

Podane w tabeli ceny mają charakter orientacyjny - ostateczną cenę ustalamy zawsze po rozpoznaniu nieruchomości

Czynniki wpływające na cenę to : stan posiadanej dokumentacji obiektu, lokalizacja obiektu, zakres opracowania itp.

 

 Rodzaj nieruchomości

 Cena brutto zł. opracowania  

 Domy jednorodzinne
 1200-2500
 Budynki wielorodzinne
 od 2000
 Budynki użyteczności publicznej
 od 2500
 Inne budynki
 ustalane indywidualnie
 Analizy doboru izolacji, itp.
 ustalane indywidualnie

 

Ostateczną cenę opracowania podajemy w oparciu o zapytanie ofertowe złożone poprzez TEL. 502-548-858 oraz e-mail - formularz kontaktowy